Regulamin Domków Podniebo

 1. Warunkiem koniecznym pobytu i korzystania z domku jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2.  Rezerwacji można dokonać telefonicznie, poprzez stronę podniebo.pl lub e-mail domki.podniebo@gmail.com
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie wyznaczonym przez Właścicieli w wysokości 30% lub 100% wartości rezerwacji na numer rachunku bankowego wskazany w wiadomości e-mail.
 4. Wyznaczony termin wpłaty zadatku jest wiążący i jego przekroczenie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. Zadatek pozostaje bezzwrotny.
 5. Gość zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt.
 6. Pobyt rozpoczyna się w pierwszym dniu najmu o godzinie 16.00, a kończy się o godzinie 10.00 w ostatnim dniu pobytu.
 7. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.
 8. W pomieszczeniach domku, na tarasie i wokół domków obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 9. W domku obowiązuje zakaz smażenia ryb i innych potraw pozostawiających zapach. 
 10. Złamanie zakazów nr 8. i 9.  wiąże się z opłatą nałożoną na  Gościa w wysokości 500 złotych.
 11. Zabrania się używania grilla na tarasie oraz w odległości mniejszej niż 2 metry od drewnianych ścian domku.
 12. W domkach segregujemy śmieci – prosimy też o to naszych gości. Śmieci oraz inne odpady należy składować w pojemnikach znajdujących się w pobliżu białego domku.
 13. Goście zobowiązani są do zamykania na zamek drzwi domku  przy jego opuszczaniu. 
 14. Właściciel Domków Podniebo nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty pozostawione w domkach oraz na tarasach pod nieobecność Gości.
 15. Gość ma obowiązek zgłosić usterki w domkach w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń. Wszelkie zauważone awarie techniczne w domku i na jego terenie prosimy zgłaszać osobiście lub telefonicznie na numer telefonu: 697-750-244
 16. Ze względów na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku (nie dotyczy urządzeń RTV oraz ładowarek i zasilaczy komputerowych).
 17. Podczas burzy prosimy o wyłączenie telewizorów z gniazdka i anteny telewizyjnej.
 18. Na terenie Domków Podniebo zabrania się przebywania osobom nie będących naszymi gośćmi. W innym przypadku Gość zostanie obciążony kwotą 100 zł za każdą dokwaterowaną osobę.
 19.  Pościel i ręczniki przygotowane w domkach służą tylko i wyłącznie do użytku wewnątrz, nie są przeznaczone do użytku na zewnątrz budynku ani na plaży. Koce/pledy możecie Państwo używać na zewnątrz.
 20. Staramy się, by wyposażenie naszych domków było w doskonałym stanie. Od naszych gości przy zameldowaniu pobieramy zwrotną kaucję w wysokości 300 na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.
 21. Dzieci na terenie posesji pozostają pod wyłączną opieką rodziców/opiekunów. 
 22. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, a koszty tych szkód będą potrącane z kaucji pobranej przy zameldowaniu.
 23. Opłatę klimatyczną w  wysokości 2,30zł od osoby – za każdą rozpoczętą dobę pobytu-należy uiścić na konto Urzędu Gminy Postomino. Bank Spółdzielczy w Ustce Nr 34 9315 0004 0021 2012 2000 0010 w dniu przyjazdu. Opłata nie obowiązuje dzieci do lat 4.
 24. Nie wyrażamy zgody na organizowanie imprez. 
 25. Nie przyjmujemy gości ze zwierzakami.
 26. Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuacje oraz awarie, w tym niedostępność mediów, od nas niezależne, a także za ich skutki.
 27. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych. Parking na terenie Domków Podniebo jest dla Gości bezpłatny i niestrzeżony.

 

Życzymy udanego i miłego pobytu w naszych niebieskich domkach

© 2019 domki pod niebo | designed by INDYGO