Regulamin Domków Wypoczynkowych Podniebo

 1. Warunkiem koniecznym pobytu i korzystania z domku jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Pobyt rozpoczyna się w pierwszym dniu najmu o godzinie 16.00, a kończy się o godzinie 10.00 w ostatnim dniu pobytu.
 3. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.
 4. W pomieszczeniach domku i na tarasie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Złamanie zakazu skutkuje opłatą z ustawy 500 zł.
 5. W domku obowiązuje zakaz smażenia ryb i innych potraw pozostawiających zapach. 
 6. W domkach segregujemy śmieci – prosimy też o to naszych gości.
 7. Goście zobowiązani są do zamykania na zamek drzwi domku przy jego opuszczaniu. 
 8. Właściciel Domków Podniebo nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty pozostawione w domkach oraz na tarasach pod nieobecność Gości.
 9. Wszelkie zauważone awarie techniczne w domku i na jego terenie prosimy zgłaszać osobiście lub telefonicznie na numer  telefonu: 697-750-244.
 10. Ze względów na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku (nie dotyczy urządzeń RTV oraz ładowarek i zasilaczy komputerowych).
 11. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać na jego terenie w godzinach 10:00-20:00 tylko po wcześniejszym ustaleniu. W innym przypadku Gość zostanie obciążony kwotą 100 zł za każdą dokwaterowaną osobę.
 12.  Pościel i ręczniki przygotowane w domkach służą tylko i wyłącznie do użytku wewnątrz, nie są przeznaczone do użytku na zewnątrz budynku ani na plaży. Koce/pledy możecie Państwo używać na tarasie.
 13. Staramy się, by wyposażenie naszych domków było w doskonałym stanie. Od naszych gości przy zameldowaniu pobieramy zwrotną kaucję w wysokości 300 zł na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.
 14. Dzieci na terenie posesji pozostają pod wyłączną opieką rodziców/opiekunów.
 15.  Gość ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, a koszty tych szkód będą potrącane z kaucji pobranej przy zameldowaniu.
 16.  Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuacje oraz awarie, w tym niedostępność mediów, od nas niezależne, a także za ich skutki.
 17.   Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych. Parking na terenie Domków Podniebo jest dla Gości bezpłatny i niestrzeżony.

Życzymy udanego i miłego pobytu!

 1. Warunkiem koniecznym pobytu i korzystania z domku jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Pobyt rozpoczyna się w pierwszym dniu najmu o godzinie 16.00, a kończy się o godzinie 10.00 w ostatnim dniu pobytu.
 3. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.
 4. W pomieszczeniach domku i na tarasie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Złamanie zakazu skutkuje opłatą z ustawy 500 zł.
 5. W domku obowiązuje zakaz smażenia ryb i innych potraw pozostawiających zapach. 
 6. W domkach segregujemy śmieci – prosimy też o to naszych gości.
 7. Goście zobowiązani są do zamykania na zamek drzwi domku przy jego opuszczaniu. 
 8. Właściciel Domków Podniebo nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty pozostawione w domkach oraz na tarasach pod nieobecność Gości.
 9. Wszelkie zauważone awarie techniczne w domku i na jego terenie prosimy zgłaszać osobiście lub telefonicznie na numer  telefonu: 697-750-244.
 10. Ze względów na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku (nie dotyczy urządzeń RTV oraz ładowarek i zasilaczy komputerowych).
 11. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać na jego terenie w godzinach 10:00-20:00 tylko po wcześniejszym ustaleniu. W innym przypadku Gość zostanie obciążony kwotą 100 zł za każdą dokwaterowaną osobę.
 12. Koce/narzuty/pledy oraz pościel i ręczniki przygotowane w domkach służą tylko i wyłącznie do użytku wewnątrz, nie są przeznaczone do użytku na zewnątrz budynku ani na plaży.
 13. Staramy się, by wyposażenie naszych domków było w doskonałym stanie. Od naszych gości przy zameldowaniu pobieramy zwrotną kaucję w wysokości 300 zł na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.
 14. Dzieci na terenie posesji pozostają pod wyłączną opieką rodziców/opiekunów.
 15.  Gość ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, a koszty tych szkód będą potrącane z kaucji pobranej przy zameldowaniu.
 16. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje oraz awarie, w tym niedostępność mediów, od nas niezależne, a także za ich skutki.
 17.  Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych. Parking na terenie Domków Podniebo jest dla Gości bezpłatny i niestrzeżony.

Życzymy udanego i miłego pobytu!

© 2019 domki pod niebo | designed by INDYGO