Regulamin

Regulamin Domków Podniebo

 1. Warunkiem koniecznym pobytu i korzystania z domku jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, lub e-mail domki.podniebo@gmail.com.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie do 2 dni roboczych w wysokości 30% lub 100% wartości rezerwacji na numer rachunku bankowego wskazany w wiadomości e-mail.
 4. Zadatek pozostaje bezzwrotny.
 5. Pozostałą kwotę należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką, lub na 5 dni przed przyjazdem, przelewem.
 6. Pobyt rozpoczyna się w pierwszym dniu przyjazdu o godzinie 16.00, a kończy się o godzinie 10.00 w ostatnim dniu pobytu.
 7. W pomieszczeniach domku, na tarasie i wokół domków obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 8. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 23:00-7:00.
 9. W domku obowiązuje zakaz smażenia ryb i innych potraw pozostawiających zapach.
 10. Złamanie zakazów nr 8. i 9. wiąże się z opłatą nałożoną na Gościa w wysokości 500 złotych.
 11. Zabrania się używania grilla na tarasie oraz w odległości mniejszej niż 2 metry od drewnianych ścian domku.
 12. W domkach segregujemy śmieci – prosimy też o to naszych gości. Składujemy je w pojemnikach znajdujących się w pobliżu białego domku.
 13. Goście zobowiązani są do zamykania na zamek drzwi domku przy jego opuszczaniu.
 14. Właściciel Domków Podniebo nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty pozostawione w domkach oraz na tarasach pod nieobecność Gości.
 15. Gość ma obowiązek zgłosić usterki w domkach w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń. Wszelkie zauważone awarie techniczne w domku i na jego terenie prosimy zgłaszać osobiście lub telefonicznie na numer telefonu: 697-750-244.
 16. Ze względów na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku (nie dotyczy urządzeń RTV oraz ładowarek i zasilaczy komputerowych).
 17. Na terenie Domków Podniebo zabrania się przebywania osobom nie będących naszymi gośćmi. W innym przypadku Gość zostanie obciążony kwotą 100 zł za każdą dokwaterowaną osobę.
 18. Pościel i ręczniki służą tylko i wyłącznie do użytku wewnątrz domku, nie są przeznaczone do użytku na zewnątrz ani na plaży. Koce ogrodowe możecie Państwo używać na zewnątrz.
 19. Staramy się, by wyposażenie naszych domków było w doskonałym stanie. Od naszych gości przy zameldowaniu pobieramy zwrotną kaucję w wysokości 400 zł na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.
 20. Dzieci na terenie posesji pozostają pod wyłączną opieką rodziców/opiekunów.
 21. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, a koszty tych szkód będą potrącane z kaucji pobranej przy zameldowaniu.
 22. Opłatę klimatyczną w wysokości 2,80zł od osoby – za każdą rozpoczętą dobę pobytu-należy uiścić na konto Urzędu Gminy Postomino. Bank Spółdzielczy w Ustce Nr 34 9315 0004 0021 2012 2000 0010 w dniu przyjazdu. Opłata nie obowiązuje dzieci do lat 4.
 23. Nie wyrażamy zgody na organizowanie imprez.
 24. Gości z małymi i średnimi pieskami przyjmujemy poza sezonem wysokim za dodatkową opłatą, za wcześniejszym ustaleniem i do jednego domku. Prosimy o zabranie dla pieska własnego posłania. Piesek nie może zostawać sam w domu pod nieobecność właścicieli.
 25. Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuacje oraz awarie, w tym niedostępność mediów, od nas niezależne, a także za ich skutki.
 26. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych. Parking na terenie Domków Podniebo jest dla Gości bezpłatny i niestrzeżony.

Na terenie obiektu znajduje się balia ogrodowa. Przed skorzystaniem należy zapoznać się z regulaminem korzystania.

 1. Balia jest integralną częścią obiektu „Domki Podniebo“ i obowiązują w niej przepisy niniejszego Regulaminu. Przed wejściem do balii należy zapoznać się z Instrukcją korzystania.
 2. Podczas korzystania z balii należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez gospodarzy.
 3. Z balii korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z zabiegów. Wchodząc do balii korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w balii powstałe z przyczyn nieleżących po stronie obiektu, „Domki Podniebo” nie ponoszą odpowiedzialności.
 4. Przed wejściem do balii należy:
  • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,
  • zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
  • dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
  • zdjąć obuwie,
 5. Balia jest strefą w której przebywa się w strojach kąpielowych.
 6. Podłączeniem balii mogą zajmować się jedynie gospodarze. Podczas korzystania z balii nie wolno stosować żadnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji.
 7. W Balii zabrania się:
  • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
  • wykonywania zabiegów kosmetycznych,
  • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
  • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  • wnoszenia napojów alkoholowych,
  • wnoszenia przedmiotów szklanych, ceramicznych i ostrych przedmiotów.
 8. Balia czynna jest w określonych godzinach. Chęć skorzystania z balii należy zgłosić gospodarzom – obowiązują rezerwację.

Życzymy udanego i miłego pobytu w naszych niebieskich domkach

Zadzwoń Rezerwuj Dojazd